Ana Sayfa Dünden Bugüne Urla

Dünden Bugüne Urla

Only our crafting assistance is the best very last essay helper and best option for carrying out your essays and also other customized newspapers. Are convinced our lengthy-time practical knowledge laboratory report.

Urla Helenistik Roma ve Türk dönemi olarak iki kategoride ele alınmalı. İlki M.Ö. 2000 yıllarına dayanan ve 12 İyon kentinden biri olan Klazomenai Urla İskele’dedir. Dünyanın ilk zeytinyağı işliği de burada bulunmaktadır. Yine bilinen en eski liman aynı bölgedeki “Liman Tepe”dedir. Bu iki yerde de halen kazı çalışmaları Ankara Üniversitesi tarafından hem su altında hem de yüzeyde devam etmektedir. İkincisi ise 1080 sonrası Çaka beyin İzmir’i alması ile başlayan dönemdir.

Bölge, 1390 yılına kadar Aydınoğulları Beyliği’nde kalmış daha sonra Osmanlı himayesine geçmiştir. 1500’lü yılların başlarında Urla’nın vergi gelirleri Kanuni’nin annesi Hafya Sultan’ın Manisa’da yaptırdı külliyeye devredilmiştir. İzmir’in o dönem vergileri 80 bin akçedir. Urla ise tek başına 30 bin akçe vergi ödemektedir. Urla’ da bulunan en önemli merkezlerden biri de “Karantina Adası”dır. Yakın dönemlerdeki bilinen adıysa “Ada Hastanesi”dir.

Dünyada bulaşıcı hastalıkların yaygın olduğu zamanlarda, Osmanlı topraklarını deniz yoluyla gelecek hastalıklardan korumak için İzmir’de Karantina Adası üzerine yapılan ve günümüzde dünyanın en iyi korunmuş ada tahaffuzhanesi olarak gösterilen yapı Urla Tahaffuzhanesidir. Yolcuları ve personeli arasında bulaşıcı hastalık görülen gemilerin karantina sürelerini geçirmeleri, gerekli sağlık önlemlerinin alınması ve hastaların tedavi edilmeleri için 1865’de Urla ilçesi açıklarına inşa edilen tahaffuzhane, hem Anadolu’yu hem de Balkanlardan hacca gideceklerin durağı olması nedeniyle kutsal toprakları da hastalıklardan korur. Osmanlı’nın veba, tifo, tifüs gibi ölümcül hastalıkların yayılmasını önlemek için inşa ettiği ve ABD ile Hırvatistan’daki yapılarla birlikte dünyadaki 3 ada tahaffuzhanesinden biri olan Urla Tahaffuzhanesi, o dönemden günümüze kalan teçhizatlarıyla canlı bir tarihi merkezi andırıyor.

Neredeyse  her sokağının, sayısız tarihi mirasa sahip olduğu bu güzel ilçemiz çeşitli festivallerle, etkinliklerle Türkiye genelinde hatta dünya çapında adını ve güzelliğini duyurmaktadır.

Namık Kemal Ergün

Dipçe:

* İlk 3 görsel Urla Karantina Adasına aittir.

* Son 2 görsel kazı çalışmaları devam etmekte olan Klozemenai Antik Kente aittir.

 

Haber Sitesi | Uzman Tescil